Vlasnik lanca restorana brce hrane, 33-gogodišnji Stefan Mandači, kome je dozlogrdila slaba putna mreža u njegovoj oblasti privatno je naručio izgradnju minijaturnog autoputa o ličnom trošku od 4.400 evra, prenosi BBC.

Kampanja je trajala nedeljama sa izazovom reakcije i dostigla je vrhunac u petak kada je otvorena “dionica” autoputa.

Rumunija ima jednu od najkraćih mreža u EU od samo 806 kilometara za cijelu zemlju, iako je teritorija gotovo jednaka Velikoj Britaniji koja ima oko 4.000 kilometara, navodi BBC. Britanija pri tom nije među zemljama EU sa najvećom mrežnom mrežom, najviše ima Španiju 16.000 kilometara, a Njemačka je sa 14.000, prema podacima Evrostata.

Mandači je rekao za BBC da je cilj da ujedini stanovništvo oko cilja da imaju autoputeve.

Autoput na parceli u njegovom vlasništvu blizu frekventnog glavnog puta simbolično je izgrađen u Sučavi, oblasti bez autoputeva. On je rekao da taj region jedini u Rumuniji uopšte nema autoputeve.

“Nemamo metar autoputa pa sam odlučio da izgradim metar da dokažem da je moguće”, rekao je Mandači za BBC.

Saobraćaj na obavezivanje puta je bio u zastoju zato što je nekoliko stotina pristalica pojavilo da prisustvuje takozvanom otvaranju autoputa. Bilo je prisutno i nekoliko medija, kao i vozilo hitne pomoći i vatrogasna kola, dok je mali avion prelijetao nosiće natpis u kome se traži autoputevi.

“Mislim da smo ujedinjeni. Nikada nisam doživio ovakvu solidarnost među Rumunima”, uzviknuo je Mandači iznad buke automobilskih sirena.

Okupljeni su glasno navijali kada je na presjekao vrpcu da otvori ono što nazivaju “autoput spomenik”.