Za svaki KAFANICIN LUDI PETAK, atmosfera je uvijek karakteristična a situacija krajnje opuštajuća.

Ludi Petak_19.JPG

Ludi Petak_43

Ludi Petak_6

Ludi Petak_11

Ludi Petak_13

Ludi Petak_17

Ludi Petak_37

Ludi Petak_38

Ludi Petak

Ludi Petak_1

Ludi Petak_35

Ludi Petak_2

Ludi Petak_3

Ludi Petak_54

Ludi Petak_57

Ludi Petak_4

Ludi Petak_7

Ludi Petak_12

Ludi Petak_14

Ludi Petak_15

Ludi Petak_18

Ludi Petak_20

Ludi Petak_21

Ludi Petak_22

Ludi Petak_47

Ludi Petak_23

Ludi Petak_16

Ludi Petak_51

Ludi Petak_25

Ludi Petak_28

Ludi Petak_40

Ludi Petak_29

Ludi Petak_31

Ludi Petak_33

Ludi Petak_34

Ludi Petak_36

Ludi Petak_39

Ludi Petak_42

Ludi Petak_52

Ludi Petak_44

Ludi Petak_48

Ludi Petak_58

Ludi Petak_53

Ludi Petak_56

Ludi Petak_49

Ludi Petak_60