Hotelske grupe “Budvanska rivijera”
>
>(hoteli: Mogren, Slovenska plaža, Aleksandar, Palas i Castellastva) i to
>
>1.Plan angažovanja na sezonskim poslovima od 01.09 do 20.10. 2018.godine
>
>2.Struktura zanimanja 20 sobarica, 5 higijeničarki, 10 servira, 5 kuhinjskih radnica, 6 konobara i 5 perača crnog suđa.

>3. Radno vrijeme iznosi 8 časova dnevno i jedan slobodan dan u nedelji, stim što se prekovremeni sati plaćaju naknadno.
>
>4. Zarada iznosi za sobarice 340,00€; servire 350,00€, kuhinjske radnice i perači crnog suđa 325,00€,
>5. Obezbijeđen smještaj i ishrana u personalnoj menzi, 3 obroka o
>trošku poslodavca.
>
>Kontak osoba i telefon Radomir Milić,
>pomoćnik direktora Pravnog sektora
>00382 33 451 311 i 00382 68 866 033
e-mail: pravniposlovi@budvanskarivijera.co.me