Definitivno, noć za pamćenje. Ko je prisustvovao zna o čemu pričamo…

Poeta Tamburasi a_80

Poeta Tamburasi a_78

Poeta Tamburasi a_95

Poeta Tamburasi a_97

Poeta Tamburasi a_83

Poeta Tamburasi a_82

Poeta Tamburasi a_85

Poeta Tamburasi a_88

Poeta Tamburasi a_90

Poeta Tamburasi a_91

Poeta Tamburasi a_93

Poeta Tamburasi a_98

Poeta Tamburasi a_99

Poeta Tamburasi a_101

Poeta Tamburasi a_102

Poeta Tamburasi a_84

Poeta Tamburasi a_104

Poeta Tamburasi a_105

Poeta Tamburasi a_108

Poeta Tamburasi a_109

Poeta Tamburasi a_76