Ovih dana sve je u znaku mature…

Pogledajte kako su izgledale neke od fotografija ovogodišnjih bilećkih maturanata.

Maturanti 2018 Bileća (1)

Maturanti 2018 Bileća (2)

Maturanti 2018 Bileća (3)

Maturanti 2018 Bileća (4)

Maturanti 2018 Bileća (5)

Maturanti 2018 Bileća (6)

Maturanti 2018 Bileća (7)

Maturanti 2018 Bileća (8)

Maturanti 2018 Bileća (9)

Maturanti 2018 Bileća (10)

Maturanti 2018 Bileća (11)

Maturanti 2018 Bileća (12)

Maturanti 2018 Bileća (13)

Maturanti 2018 Bileća (14)

Maturanti 2018 Bileća (15)

Maturanti 2018 Bileća (16)

Maturanti 2018 Bileća (17)

Maturanti 2018 Bileća (18)

Maturanti 2018 Bileća (19)

Maturanti 2018 Bileća (20)

Maturanti 2018 Bileća (21)

Maturanti 2018 Bileća (22)

Maturanti 2018 Bileća (23)

Maturanti 2018 Bileća (24)

Maturanti 2018 Bileća (25)

Maturanti 2018 Bileća (26)

Maturanti 2018 Bileća (27)

Maturanti 2018 Bileća (28)

Maturanti 2018 Bileća (29)

Maturanti 2018 Bileća (30)

Photo© Aleksandar Brković Photographer